Actievoorwaarden

Deelname aan de actie

 • Deelname vindt plaats wanneer je het inschrijfformulier hebt ingevuld en de hele quiz hebt doorlopen.
 • Maximaal één deelname per persoon (vanaf 7 jaar).
 • Meedoen met de winactie kan tot en met 31 januari 2022.
 • Over de uitslag van deze actie kan niet gecorrespondeerd worden.
 • Prins Petfoods behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.nationalehuisdierenquiz.nl
 • Deelname aan onze acties is kosteloos.
 • Prins Petfoods is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- en zetfouten.
 • In geval van een opmerking, vraag of klacht kun je contact opnemen met Prins via acties@prinspetfoods.nl of 0318 524 245.

Jouw persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet vrijgegeven of verstrekt aan derden. Zie hiervoor het privacy statement van Prins Petfoods.

De winnaar

 • De winnaars van de actie krijgen persoonlijk bericht via e-mail.
 • Wanneer een winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar gekozen.